MODELÁŘSKY VDĚČNÁ TÉMATA

Kliknutím se otevře článek

Popisuje problematiku přestavníků vyhybek. Ve článku jsou popsány elektromagnetické i elektromotorické přestavníky. Dále obsahuje popis přestavníků z drátku s tvarovou pamětí (Memory Wire).
Kliknutím se otevře článek
Článek Jana Šaufla se zabývá problematikou přestavníků všeobecněji než předchozí článek, o který se ovšem místy opírá.
Příspěvek vychází ze znalosti skutečnosti, na jejíž základě se snaží zacelit díry ve znalostech v oblasti modelové drážní infrastruktury - přestavování výměn.

Text příspěvku je ve formátu *.pdf.

<  ZPĚT