KOLEJIŠTĚ BOŘIVOJE JANDYAutor kolejiště

Bořivoj Janda

Designér

Antonín Prokop

Měřítko kolejiště

H0

Epocha

IV

Rozměry kolejiště

6 x 3 m

Zahájení stavby

1995

Popis kolejiště

Stavba kolejiště začala v roce 1995 a stále pokračuje. Kolejiště je postavené napevno a je nerozebíratelné. Hlavní rám je kovový, na něm je překližka, dřevotříska, sololit a polystyrén. Kolejivo použité ve stanicích je Fleischmann, z důvodů spolehlivosti přestavníků, ostatní kolejivo je Pilz. Na kolejišti je celkem 230 m kolejí, 65 vyhybek, přes 1000 stromů a porostů, 900 postaviček, 9 ocelových mostů, 1 kamenný viadukt a malý mostek.

Do daného prostoru jsme vytvořili námět a projekt krajiny i s úvahou odvodnění (příkopy, kanály). Vše bylo doplněno a doladěno tak, aby nevznikl nějaký krajinný nesmysl. Až poté byly do krajiny naprojektovány tratě.

Na kolejišti je osmikolejové hlavní nádraží Sovínky, ke kterému náleží depo s dílnou a točnou, kontejnerové překladiště a svážný pahrbek. Hlavní nádraží je dlouhé téměř 6 m. K nástupištím se vejde 8mivozový rychlík.

Hlavní dvoukolejná trať je na každé straně ukončená vratnou smyčkou a skrytým 6tikolejným nádražím. Asi 15 m tratě, kde je znázorněn autoblok, vede krajinou. Dále z nádraží vychází vedlejší trať do koncové stanice, ze které pokračuje úzkokolejka do továrny.

Na kolejišti lze provozovat až 3 m dlouhé soupravy, mimo jiné i díky tomu, že je trať vedena v minimálních sklonech a v rovinatých úsecích. Skrytá nádraží na obou stranách pojmou až 6 m dlouhé soupravy. Je proto možný průjezd dlouhých nákladních vlaků viditelnou částí kolejiště, což je úžasné.

Celé kolejiště je řízeno digitálně, jinak by to snad ani nešlo. Nyní se připravuje napojení na PC, které by mělo zajistit rušnější provoz na kolejišti. Bude to oříšek protože s PC zatím nejsem kamarád.

Fotogalerie


1.Kliknutím se obrázek zvětší
2.Kliknutím se obrázek zvětší
3.Kliknutím se obrázek zvětší
4.Kliknutím se obrázek zvětší
5.Kliknutím se obrázek zvětší
6.Kliknutím se obrázek zvětší
7.Kliknutím se obrázek zvětší
8.Kliknutím se obrázek zvětší
9.Kliknutím se obrázek zvětší
10.Kliknutím se obrázek zvětší
11.Kliknutím se obrázek zvětší
12.Kliknutím se obrázek zvětší
13.Kliknutím se obrázek zvětší
14.Kliknutím se obrázek zvětší
15.Kliknutím se obrázek zvětší
16.Kliknutím se obrázek zvětší
17.Kliknutím se obrázek zvětší
18.Kliknutím se obrázek zvětší
19.Kliknutím se obrázek zvětší
20.Kliknutím se obrázek zvětší
21.Kliknutím se obrázek zvětší
22.Kliknutím se obrázek zvětší
23.Kliknutím se obrázek zvětší
24.Kliknutím se obrázek zvětší
25.Kliknutím se obrázek zvětší
26.Kliknutím se obrázek zvětší
27.Kliknutím se obrázek zvětší
28.Kliknutím se obrázek zvětší
29.Kliknutím se obrázek zvětší
30.Kliknutím se obrázek zvětší

<  ZPĚT